1.วัดเจ้ามูล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2.วัดเวตวันธรรมาวาส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3.พญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4.บางบัวเพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5.ไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
6.พิบูลอุปถัมภ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
7.อนุบาลศรีสวัสดิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
8.บ้านพุเลียบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
9.บ้านโคราช : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
10.บ้านท่ามะกา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
11.นาป่ามโนรถ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
12.บ้านหนองเสือช้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
13.วัดหนองบอนแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
14.อนุบาลวัดช่องลม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
15.วัดเขาคันธมาทน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
16.บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
17.อนุบาลบ่อทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
18.บ้านสันติคาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
19.วัดบุญสัมพันธ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
20.วัดรังษีสุทธาวาส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
21.บ้านคลอง 22 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
22.บ้านกระทุ่มล้ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
23.วัดพุทธธรรมรังษี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
24.บ้านคลองใหม่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
25.บ้านบางประแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
26.กลาโหมอุทิศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
27.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
28.วัดอู่ข้าว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
29.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
30.บ้านทับใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
31.บ้านลาดวิถี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
32.บ้านหนองยิงหมี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
33.บ้านทุ่งยาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
34.เขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
35.บ้านอ่างหิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
36.พระพุทธบาทเขาลูกช้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
37.วัดมาบข่า(มาบข่าวิทยาคาร) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
38.บ้านหนองขาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
39.บ้านหนองปรือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
40.วัดโพธิ์ดก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
41.วัดชัฏใหญ่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
42.วัดน้ำพุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
43.วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
44.วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
45.อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
46.วัดใหม่นครบาล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
47.อนุบาลราชบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
48.วัดดอนตลุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
49.วัดโสดาประดิษฐาราม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
50.บ้านท่ายาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
51.วัดวันดาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
52.วัดสว่างอารมณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
53.วัดหนองบัวค่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
54.กลุ่มนักข่าวหญิง ๒(บ้านบ่อหวี) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
55.บ้านหนองจอก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
56.ประชาพัฒนาวิทย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
57.วัดดอนกระเบื้อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
58.วัดม่วง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
59.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
60.บ้านนกเขาเปล้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
61.บ้านหลุมข้าว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
62.วัดไผ่แตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
63.วัดมุจลินท์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
64.อนุบาลลพบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
65.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
66.ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
67.วัดอมรวดี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
68.เอกชัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
69.อนุบาลสมุทรสาคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
70.วัดกระดังงา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
71.วัดโพธิ์สังฆาราม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
72.กฤษณา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
73. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
74.บ้านพรหมนิมิต : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
75.บ้านโคกสูง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
76.บ้านท่าเกวียน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
77.บ้านหนองเรือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
78.บ้านหนองปรือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
79.บ้านห้วยชัน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
80.บีกริม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
81.สระปทุม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
82.อพป.คลองน้ำใส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
83.บ้านหนองผักหนอก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
84.วัดเตาปูน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
85.วัดบึงไม้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
86.อนุบาลทับกวาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
87.บ้านเขาวง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
88.วัดหัวเมือง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
89.บ้านหูช้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
90.ทวีธาภิเศก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
91.วัดน้อยนพคุณ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
92.มัธยมวัดนายโรง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
93.บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
94.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
95.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
96.เจ้าพระยาวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
97.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
98.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
99.ปทุมวิไล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
100.วังม่วงวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
101.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
102.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
103.บางแก้วประชาสรรค์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
104.บางบ่อวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
105.ปทุมคงคา สมุทรปราการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
106.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
107.ราชวินิตสุวรรณภูมิ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
108.วัดทรงธรรม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
109.วิสุทธิกษัตรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
110.สตรีสมุทรปราการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
111.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
112.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
113.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
114.ไผ่แก้ววิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
115.ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
116.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
117.บางคล้าพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
118.บางน้ำเปรี้ยววิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
119.หนองแหนวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
120.หนองไม้แก่นวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
121.หมอนทองวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
122.มัธยมวัดดอนตูม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
123.บ้านดาวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
124.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
125.ขลุงรัชดาภิเษก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
126.แก่งหางแมวพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
127.คิชฌกูฏวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
128.เขาสมิงวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
129.บ้านบึงมนูญวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18