1.ชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2.ชุมชนวัดท่าเดื่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3.เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 9 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
4.ชุมชนบ้านคาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
5.บ้านเวียงฝาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
6.บ้านแม่อ้อใน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
7.มิตรมวลชนเชียงใหม่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
8.บ้านแม่อ่างขาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
9.บ้านตาลเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
10.บ้านจันทร์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
11.บ้านน้ำตกแม่กลาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
12.บ้านห้วยทราย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
13.บ้านห้วยน้ำดิบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
14.บ้านวังน้ำหยาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
15.บ้านห้วยแม่ซ้าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
16.บ้านแม่แก้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
17.บ้านแม่ต๋ำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
18.บ้านดินดำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
19.บ้านสันต้นดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
20.บ้านห้วยไคร้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
21.ป่าแดงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
22.บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
23.วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
24.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
25.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
26.บ้านสบป่อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
27.ปงสนุก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
28.ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
29.บ้านเหล่า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
30.บ้านอ้อน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
31.อนุบานแม่เมาะ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
32.บ้านป่าตาล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
33.แจ้คอนวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
34.ดงซ่อมพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
35.เขื่อนภูมิพล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
36.ชุมชนบ้านแม่ยะ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
37.ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
38.ชุมชนวัดสันป่าลาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
39.ตากสินราชานุสรณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
40.ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
41.บ้านหนองนกปีกกา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
42.บ้านห้วยพลู : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
43.หนองเสือพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
44.อนุบาลตาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
45.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
46.อนุบาลวังเจ้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
47.บ้านชุมม่วง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
48.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
49.วัดลาดทิพยรส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
50.บ้านไร่ประชาสรรค์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
51.บ้านคลองลาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
52.บ้านหนองไผ่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
53.บ้านหนองสีซอ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
54.สระงาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
55.บ้านชะลอมแหน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
56.วัดพนมเศษ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
57.บ้านศรีนาม่าน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
58.ชุมชนศิลาเพชร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
59.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
60.บ้านคู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
61.ชุมชนบ้านเชียงบาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
62.บ้านท่าฟ้าใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
63.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
64.บ้านแม่ต๋ำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
65.บ้านขุนกำลัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
66.บ้านควรดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
67.บ้านดอนแก้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
68.บ้านดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
69.บ้านร่องค้อม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
70.บ้านพันเสา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
71.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
72.บ้านหนองกุลา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
73.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
74.บ้านขุนน้ำคับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
75.บ้านน้ำจวง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
76.วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
77.วัดโบสถ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
78.วัดยางเอน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
79.เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
80.เหมืองตามุก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
81.บ้านจอมสังข์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
82.บ้านโพธิ์หอม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
83.บ้านโว้งบ่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
84.บ้านใหม่โพธิ์ทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
85.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
86.บ้านกล้วย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
87.บ้านข่อยสองนาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
88.บ้านคลองไผ่งาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
89.บ้านคลองตะเข้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
90.บ้านคลองปลายนา และ บ้านคลองปลายนา สาขาบ้านไผ่ขวาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
91.บ้านดงเดือย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
92.บ้านตลิ่งชัน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
93.บ้านนาไผ่ล้อม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
94.บ้านนากาหลง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
95.บ้านนาสระลอย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
96.บ้านน้ำเรื่อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
97.บ้านน้ำพุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
98.บ้านบึงหญ้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
99.บ้านปากแคว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
100.บ้านป่าสัก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
101.บ้านลานเอื้อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
102.บ้านลานกระบือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
103.บ้านวังโคนเปือย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
104.บ้านวังไทร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
105.บ้านวังขวัญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
106.บ้านวังขวาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
107.บ้านวังลึก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
108.บ้านวังหาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
109.บ้านวังหิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
110.บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
111.บ้านหนองเฒ่า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
112.บ้านหนองกระทุ่ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
113.บ้านหนองจัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
114.บ้านหนองสองตอน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
115.บ้านหนองสามพญา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
116.บ้านห้วยไคร้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
117.วัดเต่าทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
118.วัดใหม้ไทยบำรุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
119.วัดกกแรต : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
120.วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
121.วัดดงยาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
122.วัดตาลเตี้ย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
123.วัดทุ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
124.วัดปรักรัก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
125.วัดศรีเมือง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
126.วัดสงฆาราม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
127.วัดหนองตาโชติ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
128.ศรีคีรีมาศวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
129.อนุบาลกงไกรลาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
130.อนุบาลสุโขทัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
131.บ้านใหม่สุขเกษม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
132.ชายเขาวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
133.ชุมชนวัดบรมธาตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
134.ด่านแม่คำมัน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
135.บ้านแพะ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
136.บ้านกองโค : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
137.บ้านงิ้วงาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
138.บ้านดอนโพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
139.บ้านดินแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
140.บ้านท่าสัก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
141.บ้านปางวุ้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
142.บ้านวังดิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
143.บ้านหาดเสือเต้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
144.บ้านหาดสองแคว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
145.วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกุล) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
146.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
147.อนุบาลชุมชนหัวดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
148.น้ำพร้าสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
149.จอมทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
150.แจ้ห่มวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
151.สามเงาวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
152.วังเจ้าวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
153.ทุ่งฟ้าวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
154.เมืองถังวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
155.ลิไทพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
156.ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
157.พระบางวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
158.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
159.พยุหะพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
160.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
161.การุ้งวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42