แสดงผลข้อมูล เขตสุจริต
ลำดับที่
เขตพื้นที่
ที่อยู่
โทรศัพท์
email
1.
0
0
0
0
2.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปรา
023848088-
itec.sp1@gmail.com
3.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1/3 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10
023300141
sppwer635@gmail.com
4.
0
0
0
0
5.
0
0
0
0
6.
0
0
0
0
7.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
99 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
025233348
l.nongmol@gmail.com
8.
0
0
0
0
9.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
43/20 หมู่่2 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอ
035 203149
pannyin23@gmail
10.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอ
035 612191
www.atg.obec.go.th
11.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
036-421682
้htpp://www.lopburi1.go.th
12.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เ
036771496
admin@lopburi2.go.th
13.
0
0
0
0
14.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ จังหวัดชัยนาท 17000
-
-
15.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
437/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
036351802
0
16.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
บ้านเลขที่ 313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
03635861
-
17.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
038-274120
0
18.
0
0
0
0
19.
0
0
0
0
20.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอ
038-613651
-
21.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
99/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
0-3867-118
rayong2info@rayong2.go.th
22.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
1 ถ.ตากสิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
039-328049
chan1.go.th
23.
0
0
0
0
24.
0
0
0
0
25.
0
0
0
0
26.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
038-551-45
chachoengsao2@ccs2.go.th
27.
0
0
0
0
28.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
998 ม.2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2
037-280285
-
29.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 260
037-312393
30.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
037515262