แสดงผลข้อมูล โรงเรียนสุจริต
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
โทรศัพท์
email
1.
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2.
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
02-338-1490
acbangou@samutprakan2.com
3.
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
สพป.นนทบุรี เขต 1
029852597
-
4.
โรงเรียนวัดทศทิศ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
02-995-2276
tossatis_school@hotmail.com
5.
โรงเรียนวัดม่วงหวาน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
6.
โรงเรียนวัดเทพมงคล
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
035750013
7.
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
0819942346
8.
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
035741108
9.
โรงเรียนวัดกระแชง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
035782025
10.
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
035366789
11.
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
035704033
12.
โรงเรียนวัดสุนทราราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
035371013
13.
โรงเรียนวัดพระขาว
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
0910780791
14.
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่า
สพป.อ่างทอง
15.
บ้านนกเขาเปล้า
สพป.ลพบุรี เขต 1
036-707560
16.
บ้านท่ากรวด
สพป.ลพบุรี เขต 2
17.
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
สพป.สิงห์บุรี
0-3659-7008
-
18.
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
สพป.สิงห์บุรี
0-3652-4204
-
19.
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
สพป.สิงห์บุรี
0-3651-2397
-
20.
โรงเรียนวัดประโชติการาม
สพป.สิงห์บุรี
0-3651-2410
-
21.
โรงเรียนวัดข่อย
สพป.สิงห์บุรี
0-3654-5337
-
22.
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
สพป.สิงห์บุรี
0-3652-1509
-
23.
โรงเรียนวัดหัวว่าว
สพป.สิงห์บุรี
0-3651-2476
-
24.
ไทยรัฐวิทยาฯ๕๖
สพป.สิงห์บุรี
0-3650-1199
25.
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
056-411278
anubarn_cnt@hotmail.com
26.
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท
056-950091
27.
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
สพป.ชัยนาท
056-405138
Krusuan2009@yahoo.co.th
28.
โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 1
036347563
29.
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สพป.สระบุรี เขต 2
036357391
30.
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1