Welcome Report โรงเรียนสุจริต

ข้อมูล

คลิกที่รายชื่อสำนักงานเขตเพื่อดูข้อมูลรายชื่อโรงเรียนสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตนั้นๆ

ตารางสรุปรายงานการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริตแยกตามเขตพื้นที่

ที่
เขตพื้นที่
โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนเครือข่าย (20%)
โรงเรียนเครือข่าย (10%)
รวม
1
สพป.กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
2
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1
0
8
9
3
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1
0
10
11
4
สพป.นนทบุรี เขต 1
1
8
4
13
5
สพป.นนทบุรี เขต 2
0
0
0
0
6
สพป.ปทุมธานี เขต 1
0
0
0
0
7
สพป.ปทุมธานี เขต 2
1
14
7
22
8
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
0
0
0
0
9
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
9
25
17
51
10
สพป.อ่างทอง
1
0
0
1
11
สพป.ลพบุรี เขต 1
1
35
19
55
12
สพป.ลพบุรี เขต 2
1
30
15
46
13
สพป.สิงห์บุรี
1
24
12
37
14
สพป.ชัยนาท
3
3
17
23
15
สพป.สระบุรี เขต 1
1
0
13
14
16
สพป.สระบุรี เขต 2
1
29
15
45
17
สพป.ชลบุรี เขต 1
1
18
9
28
18
สพป.ชลบุรี เขต 2
0
0
0
0
19
สพป.ชลบุรี เขต 3
0
0
0
0
20
สพป.ระยอง เขต 1
0
0
0
0
21
สพป.ระยอง เขต 2
1
18
9
28
22
สพป.จันทบุรี เขต 1
1
0
9
10
23
สพป.จันทบุรี เขต 2
0
0
0
0
24
สพป.ตราด
0
0
0
0
25
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
0
0
0
0
26
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1
31
16
48
27
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
0
0
0
0
28
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
1
0
0
1
29
สพป.นครนายก
1
24
14
39
30
สพป.สระแก้ว เขต 1
1
30
15
46
31
สพป.สระแก้ว เขต 2
1
0
13
14
32
สพป.นครราชสีมา เขต 1
0
0
0
0
33
สพป.นครราชสีมา เขต 2
1
21
18
40
34
สพป.นครราชสีมา เขต 3
1
38
19
58
35
สพป.นครราชสีมา เขต 4
0
0
0
0
36
สพป.นครราชสีมา เขต 5
0
0
0
0
37
สพป.นครราชสีมา เขต 6
0
0
0
0
38
สพป.นครราชสีมา เขต 7
0
0
0
0
39
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
64
0
0
64
40
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
0
0
0
0
41
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
1
0
22
23
42
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
0
0
0
0
43
สพป.สุรินทร์ เขต 1
0
0
0
0
44
สพป.สุรินทร์ เขต 2
1
26
23
50
45
สพป.สุรินทร์ เขต 3
1
48
24
73
46
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3
50
26
79
47
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1
38
19
58
48
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
0
0
0
0
49
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2
43
22
67
50
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2
51
26
79
51
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
0
0
0
0
52
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
1
44
22
67
53
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
0
0
0
0
54
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
0
0
1
1
55
สพป.ยโสธร เขต 1
2
0
19
21
56
สพป.ยโสธร เขต 2
0
0
0
0
57
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
0
0
0
0
58
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
0
0
0
0
59
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
0
0
0
0
60
สพป.อำนาจเจริญ
0
0
0
0
61
สพป.บึงกาฬ
0
0
0
0
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
0
0
0
0
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1
22
11
34
64
สพป.ขอนแก่น เขต 1
1
0
17
18
65
สพป.ขอนแก่น เขต 2
1
41
22
64
66
สพป.ขอนแก่น เขต 3
0
0
0
0
67
สพป.ขอนแก่น เขต 4
0
0
0
0
68
สพป.ขอนแก่น เขต 5
0
0
0
0
69
สพป.อุดรธานี เขต 1
1
0
24
25
70
สพป.อุดรธานี เขต 2
2
41
21
64
71
สพป.อุดรธานี เขต 3
0
0
0
0
72
สพป.อุดรธานี เขต 4
0
0
17
17
73
สพป.เลย เขต 1
1
34
17
52
74
สพป.เลย เขต 2
0
0
0
0
75
สพป.เลย เขต 3
1
22
11
34
76
สพป.หนองคาย เขต 1
2
0
14
16
77
สพป.หนองคาย เขต 2
4
19
11
34
78
สพป.มหาสารคาม เขต 1
3
22
19
44
79
สพป.มหาสารคาม เขต 2
0
0
0
0
80
สพป.มหาสารคาม เขต 3
1
0
15
16
81
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
0
0
0
0
82
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7
65
31
103
83
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
0
0
0
0
84
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
0
0
0
0
85
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
0
0
0
0
86
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
0
0
0
0
87
สพป.สกลนคร เขต 1
0
0
0
0
88
สพป.สกลนคร เขต 2
0
0
0
0
89
สพป.สกลนคร เขต 3
0
0
0
0
90
สพป.นครพนม เขต 1
1
53
27
81
91
สพป.นครพนม เขต 2
0
0
0
0
92
สพป.มุกดาหาร
0
0
0
0
93
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2
22
11
35
94
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
0
0
0
0
95
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
3
31
15
49
96
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
1
22
12
35
97
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
0
0
0
0
98
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
1
23
10
34
99
สพป.ลำพูน เขต 1
0
0
0
0
100
สพป.ลำพูน เขต 2
1
18
9
28
101
สพป.ลำปาง เขต 1
0
0
0
0
102
สพป.ลำปาง เขต 2
0
0
0
0
103
สพป.ลำปาง เขต 3
1
0
0
1
104
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5
35
18
58
105
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
1
1
10
12
106
สพป.แพร่ เขต 1
1
0
13
1
107
สพป.แพร่ เขต 2
2
0
12
14
108
สพป.น่าน เขต 1
0
0
0
0
109
สพป.น่าน เขต 2
0
0
0
0
110
สพป.พะเยา เขต 1
2
19
10
31
111
สพป.พะเยา เขต 2
1
0
1
2
112
สพป.เชียงราย เขต 1
0
0
0
0
113
สพป.เชียงราย เขต 2
1
34
19
54
114
สพป.เชียงราย เขต 3
1
18
16
35
115
สพป.เชียงราย เขต 4
0
0
0
0
116
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
0
0
0
0
117
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
0
0
0
0
118
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1
0
18
19
119
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1
0
16
17
120
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1
0
21
22
121
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1
19
10
30
122
สพป.อุทัยธานี เขต 2
1
28
14
43
123
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1
0
21
22
124
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1
0
19
20
125
สพป.ตาก เขต 1
1
24
12
37
126
สพป.ตาก เขต 2
1
26
10
37
127
สพป.สุโขทัย เขต 1
1
26
13
40
128
สพป.สุโขทัย เขต 2
0
0
0
0
129
สพป.พิษณุโลก เขต 1
1
0
13
14
130
สพป.พิษณุโลก เขต 2
0
0
0
0
131
สพป.พิษณุโลก เขต 3
0
0
0
0
132
สพป.พิจิตร เขต 1
1
32
17
50
133
สพป.พิจิตร เขต 2
0
0
0
0
134
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0
0
0
0
135
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
0
0
0
0
136
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
0
0
0
0
137
สพป.ราชบุรี เขต 1
1
0
19
20
138
สพป.ราชบุรี เขต 2
0
0
0
0
139
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
0
0
0
0
140
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2
22
10
24
141
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
1
18
9
28
142
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
1
0
10
11
143
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1
30
15
46
144
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
8
0
7
15
145
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1
26
13
40
146
สพป.นครปฐม เขต 1
0
0
14
14
147
สพป.นครปฐม เขต 2
0
0
0
0
148
สพป.สมุทรสาคร
1
8
8
17
149
สพป.สมุทรสงคราม
0
0
0
0
150
สพป.เพชรบุรี เขต 1
1
0
9
10
151
สพป.เพชรบุรี เขต 2
1
26
13
40
152
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
2
25
13
40
153
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1
0
9
10
154
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1
0
13
14
155
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
0
0
0
0
156
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
0
0
0
0
157
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4
27
15
46
158
สพป.กระบี่
0
0
0
0
159
สพป.พังงา
0
0
0
0
160
สพป.ภูเก็ต
0
0
0
0
161
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1
26
13
40
162
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
20
0
0
20
163
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
0
0
0
0
164
สพป.ระนอง
0
0
0
0
165
สพป.ชุมพร เขต 1
1
26
13
40
166
สพป.ชุมพร เขต 2
0
0
0
0
167
สพป.สงขลา เขต 1
1
30
15
46
168
สพป.สงขลา เขต 2
0
0
0
0
169
สพป.สงขลา เขต 3
0
0
0
0
170
สพป.สตูล
1
0
16
17
171
สพป.ตรัง เขต 1
0
0
0
0
172
สพป.ตรัง เขต 2
1
30
15
46
173
สพป.พัทลุง เขต 1
1
0
13
14
174
สพป.พัทลุง เขต 2
0
0
0
0
175
สพป.ปัตตานี เขต 1
2
27
14
2
176
สพป.ปัตตานี เขต 2
1
0
12
13
177
สพป.ปัตตานี เขต 3
1
14
7
22
178
สพป.ยะลา เขต 1
2
24
11
37
179
สพป.ยะลา เขต 2
0
0
0
0
180
สพป.ยะลา เขต 3
0
0
0
0
181
สพป.นราธิวาส เขต 1
1
30
15
46
182
สพป.นราธิวาส เขต 2
0
0
0
0
183
สพป.นราธิวาส เขต 3
0
0
0
0
184
สพม.เขต 1(กทม.)
0
0
0
0
185
สพม.เขต 2(กทม.)
0
0
0
0
186
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
0
0
0
0
187
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
2
9
5
16
188
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
1
0
5
6
189
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
1
12
6
19
190
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
1
0
5
6
191
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
0
0
1
1
192
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
1
14
7
22
193
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
0
0
0
0
194
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
1
14
7
22
195
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
1
20
10
31
196
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
1
9
5
15
197
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
0
0
0
0
198
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
0
0
0
0
199
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
2
0
4
6
200
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
0
0
0
0
201
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
1
10
5
16
202
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
1
12
6
19
203
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
1
0
7
8
204
สพม.เขต 21(หนองคาย)
0
0
0
0
205
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
1
16
9
26
206
สพม.เขต 23(สกลนคร)
1
10
5
16
207
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
0
0
0
0
208
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
1
18
9
28
209
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
0
0
0
0
210
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
0
0
0
0
211
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
0
0
0
0
212
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
1
0
9
10
213
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
0
0
0
0
214
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
0
0
0
0
215
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
0
0
0
0
216
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
0
0
0
0
217
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
0
0
0
0
218
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
1
10
5
16
219
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
2
12
5
19
220
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
0
0
0
0
221
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
0
0
6
6
222
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
0
16
0
16
223
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
1
0
0
1
224
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
0
0
0
0
225
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
0
0
0
0
ที่
เขตพื้นที่
โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนเครือข่าย (20%)
โรงเรียนเครือข่าย (10%)
รวม